XỬ LÝ LỖI KHOẢNG TRẮNG MOBILE

XỬ LÝ LỖI KHOẢNG TRẮNG MOBILE

Khi dựng web, đây không phải lần đầu mình bị lỗi: dư 1 khoảng trắng nhỏ xíu phía bên tay phải khi xem trang trên mobile. Khá là khó chịu. Trước đây mình sẽ bỏ trang, bỏ đi element đó. Nhưng thực ra, cách giải quyết bằng css lại rất đơn giản:

Inspect, Tìm wrapper bao ngoài nội dung (body) của trang (trong trường hợp của mình: các site xây dựng bằng elementor thì sẽ là thế này:

div.elementor-row

{overflow-x: hidden;}

Ghi nhanh lại để nhớ 🙂

Post Comment