Một đôi lúc

Một đôi lúc

Năm cuối cấp 3. Những tháng ngày ngồi trong lớp chỉ để tìm cảm hứng làm thơ. Nhìn lại đã 10 năm.

Một đôi lúc mắt vô tình chạm mắt

Vội vàng chi, em ngoảnh mặt thật nhanh

Cho lòng anh bỗng đượm chút băn khoăn

Chợt vui đấy, chợt buồn trong khoảnh khắc

Ôi giây phút đâu dài hơn tic tắc

Cớ sao lòng nghe quay quắt xuyến xao

Hơn một lần anh tự hỏi làm sao

Tìm lối dẫn đến thềm tim cách trở…

Post Comment