thay đổi bản thân

Nhân vật chính

Nhân vật chính

Harry Potter có điểm khởi đầu thật bất hạnh nhưng cái kết thì tuyệt, vì cậu ấy là nhân vật chính. Di Tiểu Bảo được miêu tả như kẻ bất tài, nhưng may mắn trùng trùng, gặp họa được phúc,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)