reading

Nghĩ cho nhau

Nghĩ cho nhau

Khi nói chuyện với ai đó, đừng hỏi về công việc, hãy hỏi về niềm vui, sức khỏe, vì như vậy mới giống quan tâm tinh tế, công việc là cái tạm bợ và thuộc về cá nhân. Hồi trước,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)