AI

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

   Ngày trước, ở tập phim những thiên thần của Charlie năm 2000, một viễn cảnh tưởng tượng được vẽ lên: một tổ chức tội phạm, tìm cách cướp đi công nghệ tiên tiến, có thể ghi hình, định vị,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)