Tôi nghĩ mình nên, và có thể viết một cái gì đấy.

Chưa bao giờ là một việc được thực hành nghiêm túc. Nhưng tôi thực sực thích những khi ngồi lại 1 mình, suy ngẫm, mơ tưởng, tự đánh giá… Nếu ngày xưa, Newton không ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, bị táo rớt trúng đầu, thì làm sao những định luật hấp dẫn có thể được viết ra, có phải không?

Thoắt cái nhìn lại, thời gian của mình sao mà qua nhanh. Phải tập viết thôi. Nếu bây giờ không thực hiện thì biết đến bao giờ?

Gương lừa dối

Gương lừa dối

Hồi đó, Doraemon có tập truyện ngắn về gương lừa dối. Thay vì phản chiếu hình ảnh gốc, chiếc gương có thể tự điều chỉnh, để trưng ra những hình ảnh lung linh ảo diệu vượt quá mong đợi của…

Continue Reading
Nhân vật chính

Nhân vật chính

Harry Potter có điểm khởi đầu thật bất hạnh nhưng cái kết thì tuyệt, vì cậu ấy là nhân vật chính. Di Tiểu Bảo được miêu tả như kẻ bất tài, nhưng may mắn trùng trùng, gặp họa được phúc,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)