Tôi nghĩ mình nên, và có thể viết một cái gì đấy.

Chưa bao giờ là một việc được thực hành nghiêm túc. Nhưng tôi thực sực thích những khi ngồi lại 1 mình, suy ngẫm, mơ tưởng, tự đánh giá… Nếu ngày xưa, Newton không ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, bị táo rớt trúng đầu, thì làm sao những định luật hấp dẫn có thể được viết ra, có phải không?

Thoắt cái nhìn lại, thời gian của mình sao mà qua nhanh. Phải tập viết thôi. Nếu bây giờ không thực hiện thì biết đến bao giờ?

Nghĩ cho nhau

Nghĩ cho nhau

Khi nói chuyện với ai đó, đừng hỏi về công việc, hãy hỏi về niềm vui, sức khỏe, vì như vậy mới giống quan tâm tinh tế, công việc là cái tạm bợ và thuộc về cá nhân. Hồi trước,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)