Startup

Cứ làm đi!

Cứ làm đi!

Hồi đó, tôi có đọc được một câu rằng: “Nếu không thực hiện, thì giấc mơ dù to bự đến đâu cũng không thể trở thành hiện thực”. Thực tế thì khi ta bắt tay thực hiện cái gì đó,…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)