Tháng: Tháng Sáu 2019

Gương lừa dối

Gương lừa dối

Hồi đó, Doraemon có tập truyện ngắn về gương lừa dối. Thay vì phản chiếu hình ảnh gốc, chiếc gương có thể tự điều chỉnh, để trưng ra những hình ảnh lung linh ảo diệu vượt quá mong đợi của…

Continue Reading

Uncopyrighted! Không nhất thiết, nhưng tôi sẽ rất trân trọng nếu người anh em có thể ghi nguồn :)